Qui som?

Associació Pont Solidari al Món

Registrada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques,Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya amb el número 47350

NIF: G65779829

Seu: C/ Carme nº1, pis 1, porta 1ª Vilassar de Mar, Barcelona 08340


Telèfon de contacte: +34 670 29 62 75


Presidenta, Marta Miquel Faig

Secretària, Anna Pla Castellsagué

Tresorera, Ana Miquel Faig

Pont Solidari al Món va néixer per unir esforços i potenciar la nostra col·laboració en projectes en els que individualment ja estàvem treballant des de feia temps a nivell personal, Marta Miquel a l'Índia i a Nepal i Anna Pla al Paraguai.


La finalitat d'aquesta associació és canalitzar la solidaritat dels nostres amics socis cap a aquests projectes. Junts coneixerem altres societats llunyanes i diferents de la nostra, aprendrem a comprendre la diversitat del nostre móni així entre tots, facilitarem al màxim el desenvolupament dels que no han pogut anar a escola, no han pogut anar a l'hospital quan estaven malalts o mengen molt poc quan tenen gana. Que la falta de mitjans no sigui un inconvenient que generi sofriment, desànim i limitacions a les persones que per haver nascut en països diferents al nostre viuen amb grans dificultats. 

Treballem per millorar la salut i l'educació, pilars fonamentals per aconseguir el progrés de la societat.

Volem aconseguir un món mes just per a tothom, aquesta és la filosofía de les persones que ens hem unit en aquesta associació. No tenim cap sou i procurem no generar cap despesa que pugui minvar els recursos de que disposem per invertir-los íntegrament en els projectes del Pont Solidari al Món. 

De les petites bones accions en surten grans beneficis que ajuden a alimentar els nostres esperits, omplir-los de joia i felicitat. Qui dóna avui rebrà demà i podrà tornar a donar i a rebre. Si aquesta cadena infinita la fem rodar sense parar, tindrem un món molt millor. Es per això que estem oberts a tothom que vulgui col·laborar.