18 de setembre 2012

Post per els nostres col.legues


Aquest bloc té molts seguidors, tant del món sanitari com amics i familiars aliens a la ciència mèdica. Molts dels nostres col·legues ens pregunten quin tipus de cirurgia estem fent, quin tipus d'anestèsia utilitzem, temes tècnics que després d'una setmana operant i amb les limitacions d'un triatge en una població molt dispersa, ara podem detallar, després de 12 dies de treball , d'haver operat fins al dia d'avui 51 pacients.
La patologia que havíem pensat que trobaríem s'ha confirmat, i en la llista d'intervencions quirúrgiques hem valorat:
Patologia de parts toves:
Grans fibrolipomes, quists sebacis evolucionats, adenopaties sobreinfectades, algunes d'aquestes tumorals, probablement secundàries a processos crònics com tuberculosi i processos limfoproliferatius no filiats; cicatrius queloides ocupants d'espai, alguna ginecomàstia (no filiada).

Patologia proctològica:
Fissures anals, hemorroides, abscessos perianals; ens hem trobat amb algun prolapse rectal grau II-III, que per manca d'exploracions complementàries i una bona anamnesi hem preferit no intervenir.
Patologia de paret abdominal:
Hèrnies inguinals, inguino-escrotals, epigàstriques i umbilicals.
Patologia urològica:
Hidroceles, fimosi.
Patologia ginecològica:
Prolapses uterins grau III-IV.
Patologia d'urgència:
Cos estrany en territori del N. Mitjà, Fractura supracondília de colze en un nen, Artritis purulenta de genoll.
Hem intentat fer una cirurgia no invasiva ja que aquests pacients han de ser donats d'alta precoçment per què viuen a diversos dies caminant del seu domicili i la seva economia no els permet ni a ells ni als seus familiars d'estar-se a la població de Simikot.
Se'ls han facilitat per tant tècniques d'anestèsia local, sedacions i locoregionals, encara que també s'ha realitzat alguna anestèsia general (sobretot en la cirurgia ginecològica) adaptades a les limitacions d´aquestes alçades.

Estem molt satisfets de la nostra feina ja que amb aquesta cirurgia estem millorant la vida social i laboral d'aquesta gent. Pensem que realitzant una bona campanya prèvia de detecció de la patología quirúrgica en aquesta regió en un futur pròxim, beneficiarà a una part molt important de la població. Per això és necessària la col·laboració de CITTA NEPAL tant en la part logística com en la part sanitària, la participació de cirurgians del país, la Universitat i la col·laboració de tots nosaltres.
El treball no ha estat fàcil però creiem que estem en el bon camí.